ОГЛАСИ

ОГЛАС За пополнување на следното  работно места со унапредување: Виш затворски полицаец во  затворска полиција

                                    Врз основа на  член 78  и член 79  од Законот за извршување на санкции  („Службен весник на Република Македонија” бр. 99/19 и 220/19),

Прочитај повеќе »

Оглас за вработување на 18 (осумнаесет лица) на неопределено време припадницина затворска полиција -службени лица со посебни овластувања

Казнено -поправана установа Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение Велес објавуваЈАВЕН ОГЛАС БР. 1 / 2023 За вработување на 18 (осумнаесет лица) на неопределено време

Прочитај повеќе »