ОГЛАСИ

Оглас за вработување на 18 (осумнаесет лица) на неопределено време припадницина затворска полиција -службени лица со посебни овластувања

Казнено -поправана установа Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение Велес објавуваЈАВЕН ОГЛАС БР. 1 / 2023 За вработување на 18 (осумнаесет лица) на неопределено време

Прочитај повеќе »