Ресурси

Интерна процедура за начинот на спроведување на набавки без примена на правилата за јавни набавки во Казнено поправна установа – казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес

  Интерна процедура за начинот на спроведување на набавки без примена на правилата за јавни набавки во Казнено поправна установа – казнено поправен дом Идризово

Прочитај повеќе »

Интерна процедура за начинот на спроведување на постапките за јавни набавки во Казнено поправната установа – казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес

Врз основа на член 55 став 2 од Закoнот за oрганизација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” бр. 58/2000,

Прочитај повеќе »