КПУ Идризово објавува:

Биланс на состојба на депозитна сметка за 2022год.

Регулатива