Буџет на сметка 603 за 2023

Управата за извршување на санкциите согласно донесениот Буџет на Република Северна Македонија за 2023 година го предвиде следниот Буџет за установата за с-ка 603 за 2023г. на следните расходни ставки:

Буџет на сметка 787 за 2023

Управата за извршување на санкциите согласно донесениот Буџет на Република Северна Македонија за 2023 година го предвиде следниот Буџет за установата за с-ка 787 за 2023г. на следните расходни ставки: