Генерал мајор М-р.Зоран Јовановски

ДИРЕКТОР

Датум на раѓање

14.05.1965 год. Скопје

Образование

 • 1979 Основно Образование;
 • 1983 Средно Образование, Гимназија Раде Јовчевски-Корчагин;
 • 1984 ЈНА;
 • 1996 Високо Образование, Факултет за Безбеднот и Општествена Самозаштита, ЦОК БОС Елисие Поповски,Скопје;
 • 2008 Постдипломски Студии Филозофски Факултет СВ.Кирил и Методиј,Скопје;
 •  

Работно искуство

 • 1986 вработен во МВР
 • 1993 Командир на вод во ЕСЗ
 • 1997 ВД командир на ЕСЗ
 • 2002 Заменик на генералот на Полиција
 • 2005 Генерал на Полиција
 • 2006 Шеф на Гранична Полиција
 • 2008 Помошник на директорот на БЈБ
 • 2008-2012 на располагање
 • 2016 Началник на ЦИК при СВР Скопје
 •  

УЧЕСТВО НА ОБУКИ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

 • 1997 Семинар за преговарање Полициска Академија Лузијана организирано од Америчка Амбасада;
 • 1998 семинар за нуркање на отворени води;
 • 2004 Анализа на Ризик Франкфурт Германија;
 • 2005 Помош на жртвите од трговија на Луѓето организирано од United State Department of Justice ICITAP;
 • 2005 обука за обезбедување на ВИП личности
 • 2007 техники на истражувања организирано од NI-CO Northern Ireland and ICITAP;
 • 2008 0бука на идни тренери ,ОSCE,Скопје;
 • 2008 напредно ниво анализа организирано од United Kingdom, Skopjе;
 • 2009 обука тренер на тренери за анализа организирано од United Kingdom, Skopje;
 • 2010 Едукација на идни тренери, Организирано од Полициска Академија Скопје;
 • 2011 Криминиластички истраги Organized by OSCE and TADOC Ankara, Turkey;
 •